Taal: NL EN
Gewest BBSA - Nationaal
Voorwaarden
Bescherming persoonsgegevens & intellectuele eigendom

4.1.
Een aangesloten lid geeft VSF vzw de toestemming om vanaf de ondertekening van een lidmaatschap persoonsgegevens te verzamelen, registreren en gebruiken voor organisaties die deels of volledig onder haar bevoegdheid vallen en dit overeenkomstig de Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Een toestemming kan steeds worden ingetrokken met alle daaraan verbonden gevolgen.

4.2.
Door de toegang tot en met het gebruik van de websites van de vereniging verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden :

4.2.1. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de sites, met inbegrip van de merken, logos, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Vlaamse SnookerFederatie vzw of rechthoudende derden.

Ook de architectuur, de structuur en de organisatie van dit computerprogramma zijn auteursrechtelijk beschermd, net zoals de methoden en de lijsten van variabelen. Het overnemen van de architectuur van dit computerprogramma, bij de creatie van een ander programma, is dan ook een inbreuk op het auteursrecht.

Het kopiŽren van de structuur van dit computerprogramma, voor de creatie van een ander programma, is een auteursrechtelijke inbreuk, zelfs indien de codes verschillend zijn.

De elementen die deel uitmaken van de gebruiksinterface, zoals iconen, uiterlijke verschijningsvormen, menuschermen en geluiden, worden eveneens door het auteursrecht beschermd.

4.2.2. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Vlaamse SnookerFederatie vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Vlaamse SnookerFederatie vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Vlaamse SnookerFederatie vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Vlaamse SnookerFederatie vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Vlaamse SnookerFederatie vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of paginas impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Vlaamse SnookerFederatie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4.2.3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

4.2.4. Privacybeleid
De Vlaamse SnookerFederatie vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze sites beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van lidmaatschap, identificatie als aangesloten sportclub/sportfederatie of om u op de hoogte te houden van de geplande activiteiten De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich via mail richten tot de Vlaamse SnookerFederatie vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, info@vsf-snooker.be.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij voor de organisatie van activiteiten mogelijk in samenwerking met andere organisaties. In dat geval worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de mede-organisator (sportfederatie of sportdienst). De Vlaamse SnookerFederatie vzw verklaart dat de persoonsgegevens niet aan commerciŽle organisaties doorgegeven zullen worden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Vlaamse SnookerFederatie vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, info@vsf-snooker.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens aan te passen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Vlaamse SnookerFederatie vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.vsf-snooker.be en haar onderliggende websites gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Vlaamse SnookerFederatie vzw-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

4.2.5. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÔnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

4.2.6. Google Analytics
De websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4.3.
Uw gegevens schrappen : Persoonsgegevens van een aangesloten lid worden geschrapt als ze niet langer nodig zijn voor registratiedoeleinden en het schrappen niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaartermijnen of andere voorschriften.

4.4.
Recht om uw toestemming in te trekken : Een aangesloten lid heeft steeds het recht om een toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken met alle mogelijk daaraan verbonden gevolgen. Daartoe stuurt hij/zij een e-mail naar het info@vsf-snooker.be

4.5.
Recht op het inkijken van geregistreerde gegevens : Een aangesloten lid heeft steeds het recht om zijn/haar geregistreerde persoonsgegevens in te kijken. Om persoonsgegevens in te kijken kan een e-mail voor een afspraak worden gestuurd naar info@vsf-snooker.be

Gewest BBSA - Nationaal
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
World Snooker
BOIC - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comitť
EBSA - European Billards & Snooker Association
IBSF - International Billiards & Snooker Federation
BSF vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (Belgium)

E-mail: info@bbsa-snooker.be
© 2011-2019 BSF vzw | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue